Uudised

 • Trigon Dividendifondi väljamakse D-osaku omanikele

  Trigon Dividendifond teeb D-osaku investoritele väljamakse summas 1.04 EUR osaku kohta Trigon Asset Management AS kui Trigon Dividendifondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha Fondi D-osaku (ISIN: EE3600001715) osakuomanikele rahaline väljamakse. Väljamakse suurus ühe D-osaku kohta on 1.04 eurot. Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 14. detsembril 2023.a….

  Loe lisaks
 • Trigon Dividendifondi väljamakse D-osaku omanikele

  Trigon Dividendifond teeb D-osaku investoritele väljamakse summas 0.89 EUR osaku kohta Trigon Asset Management AS kui Trigon Dividendifondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha Fondi D-osaku (ISIN: EE3600001715) osakuomanikele rahaline väljamakse. Väljamakse suurus ühe D-osaku kohta on 0.89 eurot. Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 19. detsembril 2022.a….

  Loe lisaks
 • Trigon Venemaa Top Picks Fondi kauplemise peatamise pikendamine

  AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) juhatus on analüüsinud olukorda väärtpaberiturgudel seoses sõjalise konfliktiga Venemaa ja Ukraina vahel. Alates 24.02.2022 on takistatud Venemaa börsil noteeritud aktsiate müük, mistõttu Fondil ei pruugi olla võimalik täita laekuvaid tagasivõtmise korraldusi. Samuti ei ole võimalik tagada Fondi varade õiglast hindamist. Fondi…

  Loe lisaks
 • Trigon Venemaa Top Picks Fondi kauplemise ajutine peatamine

  AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) juhatus on analüüsinud olukorda väärtpaberiturgudel seoses sõjalise konfliktiga Venemaa ja Ukraina vahel. Alates 24.02.2022 on takistatud Venemaa börsil noteeritud aktsiate müük, mistõttu Fondil ei pruugi olla võimalik täita laekuvaid tagasivõtmise korraldusi. Fondi prospekti kohaselt on Fondivalitsejal lubatud kuni kolmeks kuuks peatada…

  Loe lisaks
 • Trigon Dividendifondi väljamakse D-osaku omanikele

  Trigon Dividendifond teeb D-osaku investoritele väljamakse summas 0.92 EUR osaku kohta Trigon Asset Management AS kui Trigon Dividendifondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha Fondi D-osaku (ISIN: EE3600001715) osakuomanikele rahaline väljamakse. Väljamakse suurus ühe D-osaku kohta on 0.92 eurot. Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 21. detsembril 2021.a….

  Loe lisaks
 • Teade Trigon Dividendifondi uue prospekti kohta

  AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) teavitab Trigon Dividendifondi uue prospekti vastuvõtmisest. Muudetud prospekt jõustub 4.jaanuaril 2021. Fondi muudetud prospekt on kättesaadav Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com. Fondi prospekti ei ole tehtud sisulisi ega olulisi muudatusi. Prospekt on uuendatud seoses muudatustega Fondivalitseja juhatuses ja fondijuhtides. Trigon Dividendifond jätkab kahe…

  Loe lisaks
 • Trigon Dividendifondi väljamakse D-osaku omanikele

  Trigon Dividendifond teeb D-osaku investoritele väljamakse summas 0.78 EUR osaku kohta Trigon Asset Management AS kui Trigon Dividendifondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha Fondi D-osaku (ISIN: EE3600001715) osakuomanikele rahaline väljamakse. Väljamakse suurus ühe D-osaku kohta on 0.78 eurot. Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 15. detsembril 2020.a. Väljamakseid…

  Loe lisaks
 • Teade Trigon Venemaa Top Picks Fondi uute tingimuste ja prospekti kohta

  AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) teavitab Trigon Venemaa Top Picks Fondi uute tingimuste ja prospekti vastuvõtmisest. Muudetud dokumendid jõustuvad 6.märtsil 2020. Fondi muudetud tingimused ja prospekt on kättesaadavad Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com. Fondi tingimustesse ja prospekti ei ole tehtud sisulisi ega olulisi muudatusi. Varasemalt oli Fondil ühine…

  Loe lisaks
 • Trigon Dividendifondi kulude osaline kompenseerimine

  AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) juhatus otsustas, et alates 01.03.2020 kompenseerib Fondivalitseja valitsetava Trigon Dividendifondi (Fond) jooksvad kulud osaliselt Fondi eest. Fondivalitseja kompenseerib kulusid ajutiselt eesmärgiga hoida Fondi kogukulumäär (TER) 1% piires. Eesmärgi täitmiseks maksab Fondivalitseja Fondi asemel osa Fondi jooksvatest kuludest nagu depootasu ja administreerimise…

  Loe lisaks
 • Teade Trigoni Dividendifondi osas

  As Trigon Asset Management annab teada Trigoni Dividendifondi (“Fond”) uute reeglite ja prospekti vastuvõtmisest. Siiani on Fondi nimeks olnud “Trigon Balti Fond”. Alates uute tingimuste ja prospekti jõustumisest 28.02.2020 nimetatakse Fond ümber Trigoni Dividendifondiks. Muudetud reeglid on Eesti Finantsinspektsioon heaks kiitnud 27. jaanuaril 2020 otsustega nr…

  Loe lisaks