1. Uudised

Trigon Dividendifondi väljamakse D-osaku omanikele

Trigon Dividendifond teeb D-osaku investoritele väljamakse summas 0.78 EUR osaku kohta

Trigon Asset Management AS kui Trigon Dividendifondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha Fondi D-osaku (ISIN: EE3600001715) osakuomanikele rahaline väljamakse. Väljamakse suurus ühe D-osaku kohta on 0.78 eurot.

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 15. detsembril 2020.a. Väljamakseid on õigus saada Fondi D-osaku osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 11. detsembri tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev). Sellest tulenevalt on osakutega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 10. detsember 2020.

OLULINE INFO OSAKUOMANIKELE:

Kui füüsiline isik soetab Fondi osakuid investeerimiskontol (https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/finantsvaralt-saadud-tulu-maksustamine) olevate vahendite arvelt, siis Fondist väljamaksete tegemisel tulumaksu kinni ei peeta. Seda tingimusel, et osakuomanik on fondivalitsejat investeerimiskonto kasutamisest teavitanud.

Eelnevast tulenevalt palume Fondi D-osaku osakuomanikel hiljemalt 10.12.2020 kuupäevaks fondivalitsejat informeerida investeerimiskonto kasutamisest. Juhul, kui olete Fondi D-osakuid ostnud investeerimiskonto kaudu, palun kinnitage Fondivalitsejale e-kirja teel alljärgnevat:

Kinnitan, et Trigon Dividendifondi D-osakud on soetatud investeerimiskontol olnud vahendite eest ning palun fondist väljamaksete tegemisel tulumaksu mitte kinni pidada.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Mihkel Välja
Fondijuht
E-mail: funds@trigoncapital.com
+372 667 9231