1. Uudised

Trigon Dividendifondi väljamakse D-osaku omanikele

Trigon Dividendifond teeb D-osaku investoritele väljamakse summas 0.89 EUR osaku kohta

Trigon Asset Management AS kui Trigon Dividendifondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha Fondi D-osaku (ISIN: EE3600001715) osakuomanikele rahaline väljamakse. Väljamakse suurus ühe D-osaku kohta on 0.89 eurot.

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 19. detsembril 2022.a. Väljamakseid on õigus saada Fondi D-osaku osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 14. detsembri tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev). Sellest tulenevalt on osakutega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. detsember 2022.

OLULINE INFO OSAKUOMANIKELE:

Kui füüsiline isik soetab Fondi osakuid investeerimiskontol https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksustatavad-tulud/vaartpaberid-ja-investeerimiskonto olevate vahendite arvelt, siis Fondist väljamaksete tegemisel tulumaksu kinni ei peeta. Seda tingimusel, et osakuomanik on fondivalitsejat investeerimiskonto kasutamisest teavitanud.

Eelnevast tulenevalt palume Fondi D-osaku osakuomanikel hiljemalt 12.12.2022 kuupäevaks fondivalitsejat informeerida investeerimiskonto kasutamisest. Juhul, kui olete Fondi D-osakuid ostnud investeerimiskonto kaudu, palun kinnitage Fondivalitsejale e-kirja teel alljärgnevat:

Kinnitan, et Trigon Dividendifondi D-osakud on soetatud investeerimiskontol olnud vahendite eest ning palun fondist väljamaksete tegemisel tulumaksu mitte kinni pidada.

Investorid, kes on juba varasemalt investeerimiskonto kasutamisest meid teavitanud, ei pea seda uuesti tegema.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Mihkel Välja
Fondijuht
E-mail: funds@trigoncapital.com
+372 667 9231