1. Uudised

Trigon Venemaa Top Picks Fondi kauplemise peatamise pikendamine

AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) juhatus on analüüsinud olukorda väärtpaberiturgudel seoses sõjalise konfliktiga Venemaa ja Ukraina vahel. Alates 24.02.2022 on takistatud Venemaa börsil noteeritud aktsiate müük, mistõttu Fondil ei pruugi olla võimalik täita laekuvaid tagasivõtmise korraldusi. Samuti ei ole võimalik tagada Fondi varade õiglast hindamist.

Fondi osakute kauplemise ajutine peatamine on vajalik osakuomanike huvide kaitsmiseks.

Fondi prospekti kohaselt on Fondivalitsejal lubatud kuni kolmeks kuuks peatada osakute väljalaskmine ja tagasivõtmine, kui esineb olulisi tõrkeid kauplemisele Fondi jaoks olulisel reguleeritud turul.

Fondivalitseja peatas 28.02.2022 otsusega osakute väljalaskmise ja tagasivõtmise esialgu kuni 07.03.2022. Käesolevaks hetkeks ei ole kauplemine Venemaa börsil taastunud, mistõttu tuleb fondi osakutega tehingute tegemine peatada kauemaks ajaks. Tulenevalt eeltoodust otsustas Fondivalitseja juhatus, et Trigon Venemaa Top Picks Fondi osakute väljalaskmine ja tagasivõtmine on ajutiselt peatatud kuni Fondivalitseja  juhatus otsustab, et on võimalik fond jälle avada. Fond võib suletuks jääda kuni kolmeks kuuks. Fondivalitsejal on õigus osakute väljalaskmise ja tagasivõtmise peatamise aega pikendada üle kolme kuu Finantsinspektsiooni nõusolekul. Pikendamise vajadust analüüsib Fondivalitseja jooksvalt ja tähtaja lähenedes.

Osakuomanikud ei või osta ega müüa fondiosakuid seni, kuni fond on kauplemiseks suletud. Osakuomanikud saavad oma ostu- või müügikorraldused süsteemi sisestada ja neid töödeldakse kohe pärast fondi taasavamist.

Fondivalitsejal on lubatud osakutega kauplemine taastada, kui olukord börsil muutub ja tehingute tegemine ei ole enam takistatud.

Täiendava info saamiseks palume võtta ühendust emaili teel funds@trigoncapital.com või telefoni teel +372 667 9200.