Aktsiafondid ja Mandaadid

Trigon Asset Management on arenevale Euroopale keskendunud sõltumatu investeerimisbutiik. Pakume erinvaid investeerimisstrateegiaid areneva Euroopa regioonis, aidates investoritel nendel ebaefektiivsetel turgudel navigeerida ja saavutada oma pikaajalisi finantseesmärke.

Loe lisaks

Trigon Asset Management

Trigon Asset Management on arenevale Euroopale keskendunud sõltumatu investeerimisbutiik. Meie kogenud investeerimismeeskond haldab enam kui 900 miljoni euro väärtuses arenevasse Euroopasse paigutatud klientide varasid. Meie põhitegevuseks on kahe avatud UCITS fondi ja mitmete piirkondlike investeerimismandaatide aktiivne juhtimine.

Trigoni fondid on järjekindlalt sarnaste varahaldus gruppide parima tootlusega fondide hulgas ja oleme uhked, et oleme aastate jooksul võitnud arvukalt auhindu. 2024 aastal pärjati Trigon Dividendifond LSEG Lipper Fund Awardsi poolt Euroopa parimaks multi-asset fondiks kolme aasta lõikes. Trigon Uus Euroopa fond sai auhinna, kui parim Areneva Euroopa fond kolme ja kümne aasta lõikes.

Trigon Asset Managementis põhineb meie edu partnerlusel ja igapäeva töös juhindume oma sügavalt juurdunud investeerimisfilosoofiast, mis töötab eriti hästi ebaefektiivsetel Areneva Euroopa turgudel. 34,5% aktsiakapitalist kuulub fondijuhtidele. Trigon Capitalile kuulub 65,5%.

Miks Trigon Asset Management?
Trigon Asset Management on viimase 15 aasta jooksul näidanud üht parimat tootlust areneva Euroopa fondide seas. Oleme tegutsenud alates 1994. aastast ning omame laialdasi teadmisi regiooni majandusest ja selle ebaefektiivsetest finantsturgudest. Oleme “bottom-up” aktsiate valijad, kes keskenduvad jätkusuutlikule vaba rahavoo loomisele ja otsime ettevõtteid, mille väärtus on kasvuväljavaadete suhtes atraktiivne. Meie otsuste langetamine tugineb põhjalikule ettevõttesisesele uuringule, mida toetab meie fondijuhtide tehtud 250+ ettevõttekülastust ja koosolekut aastas. Selle tulemusena erinevad meie portfellid sageli oluliselt piirkondlikest võrdlusindeksitest.

Üle 98% meie hallatavast AUM-ist on väljaspool Eestit. Meie fondid on müügiks registreeritud ja juurdepääsetavad mitmes riigis ja platvormil.

Järgmine samm.

 

Fond NAV 1P% Aasta algusest 1A
Trigon Uus Euroopa Fond, (EUR) (12-Jul-2024) 42.82000.61%18.85%39.34%
Trigon Dividendifond, (EUR) (11-Jul-2024) 30.48030.48%13.72%30.99%
Trigon Venemaa Top Picks Fond, (EUR) (Suletud alates 25-Feb-2022)8.7476*N/AN/AN/A
* Fondi osaku NAV seisuga 12-Jul-2024

Auhinnatud investeerimise kogemus

Trigon Asset Management on järjekindlalt näidanud areneva Euroopa potentsiaali, kogudes viimase kaheksa aasta jooksul üle 60 maineka rahvusvahelise auhinna. See tunnustus hõlmab meie Dividendifondi esikohta Citywire poolt reastatud üle 800 ülemaailmse multi-asset fondi seas 2023 aastal, mis annab tunnistust meie asjatundlikkusest selles piirkonnas.

Meie edu tuleneb meie investeerimisfilosoofiast koos aktiivse portfellihaldusega, mis viib meie meeskonna sügavale meie portfelliettevõtete üksikasjadesse. See lähenemisviis koos põhjaliku arusaamaga Kesk- ja Ida-Euroopa majanduslikust ja poliitilisest maastikust võimaldab meil antud turgudel navigeerida ja tuvastada hea potentsiaaliga investeerimisvõimalusi. Meie laialdased kogemused ja järjepidev tulemuslikkus investeerimisel on antud areneva piirkonna investeerimisedu nurgakiviks.

2024 LSEG Lipperi Fondiauhinnad tunnustavad ehk kõige dramaatilisemat kolmeaastast perioodi, mida turgudel on aastakümnete jooksul nähtud. Tunnustatud fondihaldurid on juhtinud oma investorid läbi pandeemia, kerge majanduslanguse, sõja, hüppelise inflatsiooni ja agressiivse sekkumise keskpankade poolt.

Olgu teil investeerimiskogemust vaid 15 aastat, kus olete näinud vaid Finantskriisi järgset easy money keskkonda või olete olnud investor 50 aastat ja tunnete, nagu oleksite kõik läbi elanud – ei olnud teil võimalik ette näha neid fundamentaalseid ja mitte-finantsilisi tegureid, mis on viimastel aastatel turgusid mõjutanud.

Tunnustame 2024. aasta LSEG Lipperi Fondiauhindade võitjaid nagu Trigon Asset Management, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja taganud investoritele järjepidevust ka rahutute globaalsete turgude tingimustes.

Tom Roseen, Principal, Lipper Global Research, LSEG Lipper

Investeerimisfilosoofia

Aktiivne. Fokusseeritud. Väärtuspõhine. Eetiline.

Uuri lisaks

Trigon Dividendifond teeb D-osaku investoritele väljamakse summas 1.04 EUR osaku kohta

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 14. detsembril 2023.a. Väljamakseid on õigus saada Fondi D-osaku osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 11. detsembri tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev). Sellest tulenevalt on osakutega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 8. detsember 2023.

Uuri lisaks

Meeskond

Otsime alati säravaid inimesi.

Saada meile enda CV

Kuidas investeerida?

Üle 98% meie hallatavast varadest on väljaspoolt Eestit. Meie fondid on registreeritud müügiks mitmetes Euroopa riikides ja neile on juurdepääs rahvusvaheliste platvormide ja pankade kaudu. Palun lugege lähemalt.

Uuri lisaks