1. Uudised ja Auhinnad

Trigon Dividendifondi kulude osaline kompenseerimine

AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) juhatus otsustas, et alates 01.03.2020 kompenseerib Fondivalitseja valitsetava Trigon Dividendifondi (Fond) jooksvad kulud osaliselt Fondi eest. Fondivalitseja kompenseerib kulusid ajutiselt eesmärgiga hoida Fondi kogukulumäär (TER) 1% piires. Eesmärgi täitmiseks maksab Fondivalitseja Fondi asemel osa Fondi jooksvatest kuludest nagu depootasu ja administreerimise tasu. Fondivalitseja poolt kulude kompenseerimine ei tekita investoritele kahju. Kulude kompenseerimise ajal on Fondi tasud ja kulud madalamad Fondi prospektis sätestatust.

Kui Fondivalitseja otsustab kulude kompenseerimise lõpetada, avaldab Fondivalitseja sellekohase teate oma veebilehel.

Täiendava info saamiseks palume võtta ühendust emaili teel funds@trigoncapital.com või telefoni teel +372 667 9200.