1. Uudised

Teade Trigon Venemaa Top Picks Fondi uute tingimuste ja prospekti kohta

AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) teavitab Trigon Venemaa Top Picks Fondi uute tingimuste ja prospekti vastuvõtmisest. Muudetud dokumendid jõustuvad 6.märtsil 2020. Fondi muudetud tingimused ja prospekt on kättesaadavad Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com.

Fondi tingimustesse ja prospekti ei ole tehtud sisulisi ega olulisi muudatusi. Varasemalt oli Fondil ühine prospekt Trigon Balti Fondiga (uue nimega Trigon Dividendifond), mille osas võttis Fondivalitseja vastu uue prospekti jõustumisajaga 28.veebruar. Sellel põhjusel uuendas Fondivalitseja Trigon Venemaa Top Picks Fondi prospekti ja eemaldas kõik viited Trigon Balti Fondile.

Fondi tingimused ei sisalda olulisi muudatusi. Ainsa muudatusena on eemaldatud viited väljalaske ja tagasivõtmistasule, kuivõrd Fondi ühelgi osakul nimetatud tasusid ei ole juba aastast 2018. Sama muudatus on tehtud ka prospektis.

Osakuomanikel on õigus küsida täiendavaid selgitusi muudatuste olulisuse kohta kontakteerudes AS-ga Trigon Asset Management emaili teel funds@trigoncapital.com või telefoni teel +372 667 9200.