1. Uudised

Teade Trigon Dividendifondi uue prospekti kohta

AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) teavitab Trigon Dividendifondi uue prospekti vastuvõtmisest. Muudetud prospekt jõustub 4.jaanuaril 2021. Fondi muudetud prospekt on kättesaadav Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com.

Fondi prospekti ei ole tehtud sisulisi ega olulisi muudatusi. Prospekt on uuendatud seoses muudatustega Fondivalitseja juhatuses ja fondijuhtides. Trigon Dividendifond jätkab kahe fondijuhiga, kelleks on Mihkel Välja ja Mehis Raud.

Osakuomanikel on õigus küsida täiendavaid selgitusi muudatuste olulisuse kohta kontakteerudes AS-ga Trigon Asset Management emaili teel funds@trigoncapital.com või telefoni teel +372 667 9200.