1. Uudised

Trigon Venemaa Top Picks Fondi kauplemise ajutine peatamine

AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) juhatus on analüüsinud olukorda väärtpaberiturgudel seoses sõjalise konfliktiga Venemaa ja Ukraina vahel. Alates 24.02.2022 on takistatud Venemaa börsil noteeritud aktsiate müük, mistõttu Fondil ei pruugi olla võimalik täita laekuvaid tagasivõtmise korraldusi. Fondi prospekti kohaselt on Fondivalitsejal lubatud kuni kolmeks kuuks peatada osakute tagasivõtmine, kui esineb olulisi tõrkeid kauplemisele Fondi jaoks olulisel reguleeritud turul.

Fondi osakute kauplemise ajutise peatamine on vajalik osakuomanike huvide kaitsmiseks.

Fondi prospekti kohaselt on Fondivalitsejal lubatud kuni kolmeks kuuks peatada osakute väljalaskmine ja tagasivõtmine, kui esineb olulisi tõrkeid kauplemisele Fondi jaoks olulisel reguleeritud turul.

Tulenevalt eeltoodust otsustas Fondivalitseja) juhatus, et alates 25.02.2022 peatatakse ajutiselt Trigon Venemaa Top Picks Fondi osakute väljalaskmine ja tagasivõtmine. Esialgu on osakute kauplemine peatatud kuni 07.03.2022.

Osakuomanikud ei või osta ega müüa fondiosakuid seni, kuni fond on kauplemiseks suletud. Osakuomanikud saavad oma ostu- või müügikorraldused süsteemi sisestada ja neid töödeldakse kohe pärast fondi taasavamist.

Fondivalitsejal on lubatud osakutega kauplemine taastada, kui olukord börsil muutub ja tehingute tegemine ei ole enam takistatud. Fondivalitsejal on õigus fondi osakutega kauplemise peatamise aega pikendada, kui olukord turgudel endiselt ei võimalda tehinguid teha või kui ei ole endiselt võimalik fondi varade õiglane hindamine.

Täiendava info saamiseks palume võtta ühendust emaili teel funds@trigoncapital.com või telefoni teel +372 667 9200.