• Aktiivne

  Aktiivne

  Fondi aktiivne juhtimine Meie investeerimisfilosoofia keskendub veendumusele, et turud on ebatõhusad ja aktiivse juhtimise kaudu suudame seda ebaefektiivsust ära kasutada, et genereerida alfat ja seega atraktiivset riskiga kaalutud tulu meie investoritele.

 • Fookus

  Fookus

  Detailne taustakontroll Meie portfellid on suhteliselt kontsentreeritud, kuna usume, et pigem kvaliteet kui kvantiteet vähendab kogu portfelli riski.

 • Kvaliteet

  Kvaliteet

  Kvaliteet üle kvantiteedi Meie fookus on areneva Euroopa kvaliteetsetel ettevõtetel, mida juhitakse kõigi aktsionäride hüvanguks.

 • Väärtus

  Väärtus

  Väärtuspõhine tegutsemine Investeerime ainult ettevõtetesse, millest me aru saame ja mis suudavad tekitada oma investoritele prognoositavat ja jätkusuutlikku vaba rahavoogu. Otsime ettevõteid, mis on meie hinnangul oma õiglase väärtuse suhtes alahinnatud.

 • Eetiline

  Eetiline

  Eetiline käitumine Järgime oma investeerimisprotsessis kõrgeid eetilisi standardeid ja väldime investeerimist ebaeetilistesse või jätkusuutmatutesse ettevõtetesse. Trigon Asset Management on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vastutustundliku investeerimise põhimõtetega (PRI).

Back to asset management