1. Uudised

Teade Trigoni Dividendifondi osas

As Trigon Asset Management annab teada Trigoni Dividendifondi (“Fond”) uute reeglite ja prospekti vastuvõtmisest. Siiani on Fondi nimeks olnud “Trigon Balti Fond”. Alates uute tingimuste ja prospekti jõustumisest 28.02.2020 nimetatakse Fond ümber Trigoni Dividendifondiks.

Muudetud reeglid on Eesti Finantsinspektsioon heaks kiitnud 27. jaanuaril 2020 otsustega nr 4.1-1 / 12 ja muudatused jõustuvad 28. veebruaril 2020. Fondide muudetud reeglid ja prospektid on kättesaadavad veebilehel https://trigoncapital.com/all-documents/.

Fondi tingimustes ja prospektis tehtud muudatusi peetakse oluliseks. Üksikasjalikku teavet muudatuste kohta ja muudatuste olulisuse hinnangu leiate lisatud väljaandest.

Osakuomanikud ei pea midagi tegema. Kui osakuomanikud ei soovi siiski jätkata Fondi investeerimist uuel kujul, on neil õigus oma osakud tagasi müüa ilma lunastustasuta, esitades vastava lunastuskorralduse, nii et korraldus arveldatakse hiljemalt 27. kuupäeval. Veebruaril 2020 kell 17:00 (Eesti aja järgi). Palun arvestage oma panga esitatud arveldusaegadega.

Osakuomanikel on õigus küsida muudatuste olulisuse kohta selgitusi, pöördudes fondivalitseja poole e-posti aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil +372 667 9200.