Asset Management

Trigon Asset Management on Arenevale Euroopale keskendunud iseseisev investeerimisbutiik. Meie kogenud investeerimismeeskond haldab ligi 500 miljoni euro väärtuses klientide vara, mis on investeeritud Kesk- ja Ida-Euroopasse, Venemaale, Türki ja Baltikumi. Meie tuumik ärisegmendid on 3 avatud UCITS fondi ja mitmete lepinguliste mandaatide aktiivne juhtimine.

  • Trigon Uus Euroopa Fond
  • Trigon Venemaa Top Picks Fond
  • Trigon Balti Fond
  • Mandaadid

Trigoni fondid on järjepidevalt olnud ühed parima tootlusega fondid võrdlusgrupis ning me oleme uhked kõigi auhindade üle, mis oleme aastate jooksul võitnud fondide suurepärase tootluse eest. 2017. aastal võitis Trigon Asset Management maineka Thomson Reuters Lipper Fondi Auhinna kategoorias Parim Aktsiafonde Valitsev Väikeettevõte 3 aasta lõikes Euroopas.

Meie edu põhineb partnerlusel. 39% Trigon Asset Management’st kuulub kolmele fondijuhile ning 61% Trigon Capital Grupile. 

Miks Trigon Asset Management?

Trigon Asset Management on tegutsenud alates 1994. aastast ning omab laialdasi teadmisi kohalikest majandustest ja finantsturgudest. Oleme alt-üles aktsiate valijad, kes keskenduvad jätkusuutlikule vaba rahavoo genereerimisele ja otsime atraktiivse hinnatasemega ettevõtteid võrreldes nende kasvupotentsiaaliga. Meie otsustusprotsess tugineb põhjalikule majasisesele analüüsile, mida toetavad 250+ ettevõtte külastust ja kohtumist aastas. Selle tulemusena erinevad meie portfellid tihti oluliselt regionaalsetest võrdlusindeksitest ja võivad kaasa tuua vastuolulisi positsioone.

Meie missiooniks on luua oma klientidega pikaajalisi suhteid, pakkudes parimaid investeerimistulemusi erinevate majandustsüklite jooksul. 

Investeerimisfilosoofia

Meie investeerimisfilosoofia tugineb uskumusele, et turud on ebaefektiivsed ja aktiivse juhtimise teel saame me neid ebaefektiivsusi kasutada alfa genereerimiseks ning pakkuda atraktiivset riski kaaluga tootlust meie investoritele. Meie fookus on kvaliteetsetel Areneva Euroopa ettevõtetel, mida juhitakse kõigi aktsionäride huvides. Investeerime ainult ettevõtetesse mille äri me mõistame ning mis suudavad luua prognoositavat ja jätkusuutlikku vaba rahavoogu investoritele. Otsime atraktiivseid hinnatasemeid võrreldes kasvu väljavaadete ja investeeringu riskiga. Meie portfellid on suhteliselt kontsentreeritud, kuna usume, et pigem kvaliteet kui kogus vähendab kogu portfelli riski.

Investeerimisel jälgime kõrgeid eetika standardeid ning väldime investeerimist ebaeetilistesse ja mittejätkusuutlikesse ettevõtetesse. Trigon Asset Management on ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Vastutustundliku Investeerimise Põhimõtetega (UNPRI).